logo_1

 

 

 

Ügyviteli telephely

Cím: 2483 Gárdony, Kossuth u. 19.

Telefonszám.: 06/22 589-572

E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00
   

 

Tagintézményi telephely (előzetes egyeztetés alapján)

Cím: 2481 Velence, Balatoni, út 65.

E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Bemutatkozás

gyogytesi5gyogytesi3

 

Mottó:

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.”

Sydney Smith

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 2013 szeptembere óta látja el a szakfeladatait az ellátási körzetébe tartozó 12 településen. Jogelőd intézményei Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató Intézmény valamint a Gárdonyi Nevelési Tanácsadó voltak.

Aktualitások

Ellátási terület

Tagintézményünk azokat a gyermekeket/tanulókat tudja fogadni, akik a Gárdonyi járás területén élnek és/vagy a járás valamelyik nevelési/oktatási intézményéhez tartoznak.

A gyermekek/tanulók szülei, pedagógusai és egyéb szakemberek is felkereshetnek minket.

(A Gárdonyi járás települései: Gárdony, Gárdony-Agárd, Gárdony-Dinnyés, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Velence, Vereb, Zichyújfalu.)

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi és Móri Tagintézménye pályázott 2017-ben az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, és a köznevelési elnökhelyettes érdemesnek ítélte a cím elnyerésére.

A szakszolgálat intézménye ebben a szervezeti formában 2013 óta működik, mindkét tagintézmény megyei és országos szinten ismert, elismert. Jogelődként nevelési tanácsadóként, egységes pedagógiai szakszolgálatként, később a Gárdonyi Tagintézmény módszertani intézményként működött.

Hagyományainak nagy részét, az infrastruktúra teljes egészét megőrizték a szerkezeti átalakulást követően is az intézmények. Külső szakmai és ágazatközi kapcsolatrendszerük presztízsüknek köszönhetően aktív, jól működő. A Gárdonyi Tagintézmény szívesen fogadott és fogad ma is pedagógiai, módszertani gyakorlat, szervezési és adminisztrációs tevékenység iránt érdeklődőket, megosztja tapasztalatait. A munkatársak mindkét tagintézményben kiváló munkahelyi légkört – magas szervezeti kultúrával, innovatív szemlélettel – a tudományos eredmények iránt érzékeny, példamutató közösséget teremtettek. A sokoldalúságot jól példázza, hogy nincs olyan pedagógus, akinek egy diplomája van, és nem ritka a 4-5 felsőfokú végzettség, köztük olyan speciális szaktudás, mint a szenzomotoros-integrációs terapeuta, alapozó terapeuta, Sindelar-terapeuta, TSMT-terapeuta, etetés-terapeuta, SEED diagnoszta, pszichoterapeuta, családterapeuta, konduktor. Szakvizsgázott-, mesterpedagógus és mesterpedagógus szakértők irányításával történik a jó gyakorlatok átadása. A kollégák képzett trénerek, akkreditált tanfolyam tartásában gyakorlott előadók, különböző országos konferenciák rendszeresen meghívott előadói, alkalmasak a magas színvonalú tudásmegosztásra.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

♦  Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültségének fejlesztése (Gárdony)

♦  Szakszolgálati tábor (intenzív terápiás témahét) (Gárdony)

♦  Rendszeres gyógyúszás megvalósítása a gyógytestnevelési ellátás részeként (Mór)

♦  Megyei gyógyúszó verseny szervezése, lebonyolítása (Mór)

♦  Memóriabajnokság

♦  Verbális-téri vizuális munkaemlékezet és figyelemfejlesztés terápiája

♦  Korai logopédiai ellátás

Kapcsolattartó:  .

Ulicza Henriette
főigazgató helyettes
tel: 22/315-832
E-mail: uliczahenriette@fejermepsz.hu
 

Letölthető dokumentumok

Konduktív pedagógiai ellátás a Gárdonyi Tagintézményben

A 2013-14-es tanévtől a konduktív pedagógiai ellátás a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé tartozik.

A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

A törvényben meghatározottakat és a szakszolgálat lehetőségeit figyelembe véve: egyénenként heti 2*45 percet biztosítunk. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető.

Az ellátottak köre a Gárdonyi Tankerület és a Martonvásári Tankerület területén élő konduktív nevelést igénylő gyermekek.

Az ellátásba való bekerülés módja az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvélemény, amely tartalmazza a diagnózist, és a konduktív pedagógiai nevelés javaslatát.

A felvétel a szülő, illetve az oktatási-nevelési intézmény megkeresésére írásos, személyes, illetve telefonos bejelentkezés alapján történik. A jelentkezéseket az asszisztens-adminisztrátorok fogadják, továbbítják a szakember felé. A már regisztrált eseteknél közvetlenül a konduktor bonyolítja tovább az ügyet.

TÁMOP-3.1.6-11/4 pályázat

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA_s

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye pályázatot valósít meg, a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének támogatása érdekében.

Az intézményben sokoldalúan képzett gyógypedagógusok, gyógytestnevelők speciális eszközökkel biztosítják a sérülésspecifikus ellátást a Gárdonyi és a Martonvásári Járás területén a nevelési-oktatái intézményekben és a családok számára egyaránt.

A TÁMOP-3.1.6-11/4 projekt egyik fő célja, a sérült gyermeket nevelő családok számára a speciális eszközök bemutatása, egyéni szolgáltatási portfólió ajánlása a speciális eszközök és szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésben, oktatásában résztvevő pedagógusok, fejlesztő szakemberek, pedagógusok, gyógypedagógusok felkészítése rendezvények keretében a speciális eszközök használatának támogatására.

Az eszközökről oktatófilmek készülnek, hogy az informatikai lehetőségeket is felhasználva hogy minél tágabb körben sor kerülhessen a szolgáltatások, és az eszközök hatékony alkalmazásának bemutatására.

A szolgáltatások bővítését felvállalva további eszközök kerültek beszerzése, az ezekhez tartozó kölcsönzési protokollok kialakítása folyik, valamint a speciális eszközök megfelelő használatát célzó tájékoztató rendezvényekre kerül sor, kiadványok elkészülnek. Az intézményünk családközpontúsága miatt nagy hangsúlyt fektet a kora gyermekkori fejlesztésre irányuló szolgáltatások kialakítására, bővítésére, magas szakmai színvonalon történő képviselése érdekében szakemberek képzésére.

Sor kerül az eszközkölcsönzési rendszer kidolgozására, mely lehetővé teszi a családok, a nevelési-oktatási intézmények számára, a speciális eszközökhöz való hozzáférés lehetőségét

A projekt célcsoportja a pedagógusok, gyógypedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, a gyermekek és családtagjaik, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények alkalmazottai.

A pályázat megvalósításában partnerünk a martonvásári székhelyű Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon. Közös célunk, hogy a két intézmény magas minőségű szolgáltatást biztosító forrásközponttá váljon. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató intézmények számára nyújtott szolgáltatásaink révén befogadó-elfogadó iskolák, óvodák működjenek. A tanulók alkalmazható tudást szerezzenek.

Eszközkölcsönző

Munkatársaink

 


Név: Gránitzné Kratancsik Rita
Beosztás:  igazgató
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Vargáné Thiess Ágnes
Beosztás:  igazgatóhelyettes
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
tanácsadó szakpszichológus és pszichológia szakos tanár
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Farkas Éva
Beosztás:  logopédus
Végzettség: egyetemt
Szakképzettség: 
gyógypedagógus, logopédia szakirányon,
szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu
 
Név: Homolya Anikó
Beosztás:  logopédus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos tanár,
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus,
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanára,
szakvizsgázott pedagógus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Lukács-Nagy Gitta
Beosztás:  pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
okleveles pszichológus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Móró Viktória
Beosztás:  pszichológus
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
okleveles pszichológus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Nagy Márta
Beosztás:  gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár,
sportedző (úszás)
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Nagy Zsuzsa
Beosztás:  logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár ; logopédiai szakos gyógypedagógiai terapeuta; Alapozó Terápiát végző terapeuta
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Nagy-Szimandl Orsolya
Beosztás:  gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
okleveles testnevelő tanár- gyógytestnevelő tanár;testnevelő edző (úszás sportágban);
sportedző (szinkronúszás sportágban)
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Németh Mária
Beosztás:  konduktor
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
konduktor – tanító, szakvizsgázott pedagógus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Puskás Kata
Beosztás:  ügyintéző
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
egyetem, okleveles etnográfus
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Szarka- Németh Renáta
Beosztás:  ügyintéző
Végzettség: érettségi
Szakképzettség: 
idegennyelvű gyors- és gépíró
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Szőke Eszter
Beosztás:  gyógytestnevelő
Végzettség: egyetem
Szakképzettség: 
okleveles középiskolai testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Tabi Adrienn
Beosztás:  gyógypedagógus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Vágó Barbara
Beosztás:  logopédus
Végzettség: főiskola
Szakképzettség: 
gyógypedagógus, logopédia és szomatopedagógia szakirány
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Vajdics Enikő
Beosztás:  ügyintéző
Végzettség: egyetemt
Szakképzettség: 
gimnáziumi érettségi, felsőfokú idegenvezető angol nyelven
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu

Név: Végh Marianna
Beosztás:  technikai munkatárs
Végzettség: szakmunkásképző
Szakképzettség: 
áruházi eladó
Telefon: (06-22) 589-572
E-mail: gardony@fejermepsz.hu