1. Bevezető előadás a Békés Iskolák programról

A Fejér Megyei Békítő Team tagjai másfél órás interaktív előadás során bemutatják az intézményben a Békés Iskolák program elméleti alapjait és beszélnek a gyakorlati megvalósítás lépéseiről is. A bevezető előadáson az iskola összes dolgozója részt vesz.

BI_9

2. Iskolai Békítő Team megalakítása

Miután a tantestület betekintést nyert a Békés Iskolák program elméleti és gyakorlati kérdéseibe, az elköteleződés következő lépéseként létrehozzák az iskolai Békítő Teamet. Ennek egyaránt tagja lehet pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozó szakember, ha fontosnak tartja az iskolai bántalmazás megszüntetését és hajlandó erőfeszítéseket tenni a békés iskolai légkör kialakítása érdekében.

Az iskolai Békítő Team a későbbiekben a Fejér Megyei Békítő Team segítségével halad a program intézményre adaptált végigvitelében. A program megvalósításának további fontosabb lépései:

– Diagnózis felállítása – feltáró beszélgetések a közösség alcsoportjaival, a hatalmi dinamika feltárása kérdőívek segítségével, majd a légkör megváltoztatására irányuló akcióterv elkészítése

– Projekt megtervezése, programmodulok végrehajtása

– Visszacsatolások

3. Békés, biztonságos közösség tréning

Az egynapos tréninget az iskolai Békítő Team megalakulása után valósítjuk meg az intézményben. A képzés célja, hogy a résztvevők segítséget kapjanak egy hat alkalmas, órarendbe beépíthető foglalkozássorozat megtartásához, melynek során a gyerekekkel együtt áttekinthetik az iskolai bántalmazás problémakörét és megoldási módokat dolgozhatnak ki közösen. A Békés, biztonságos közösség tréning anyagát a Zugkói Békítő Team munkatársai, Adler Kata és Sándor Éva készítették.

A tréning elvégzése után a pedagógusok a hat tanóra során az alábbi témákat beszélhetik át, vagy tapasztaltathatják meg a gyerekekkel játékos gyakorlatok segítségével:

1. Az iskolai bántalmazás jelensége, szereplői
2. Mi a bántalmazás és mi nem az? Az iskolai bántalmazás felismerése
3. A bántalmazás következményei
4. A szemlélők reakciói. Hogyan lehet biztonságosan az áldozat mellé állni?
5. Hogyan védd meg magad? Az árulkodás és segítségkérés közötti különbségek tisztázása
6. A bántalmazás elleni csoportszabályok kidolgozása

4. Esetmegbeszélő csoport

Havonta egy hétköznap délután esetmegbeszélő csoportot tartunk a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézményében. Az esetmegbeszélő alkalmak időtartama két óra, és nyílt csoportként működnek a Békés Iskolák program iránt érdeklődő intézmények szakemberei számára. Itt lehetőség nyílik a szakmai etikai szabályok szem előtt tartása mellett konkrét, iskolai bántalmazással kapcsolatos esetek megbeszélésére is.