1. Szakirodalmi gyűjtemény

2. Hivatkozási szabályzat

3. Hivatkozás internetes forrásra

4. Az együttnevelés hazai jogi szabályozói

5. Gedő Ágnes-Parrag Bianka: Az iskolai agresszió megelőzési, megoldási lehetőségei

6. Hargitai Enikő Éva: A Pedagógiai Szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

7. Mernyeiné Tőke Gyöngyi-Szegő Ágnes: Sajátos nevelési igény – a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

8. Mile Anikó: A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

9. Tassy Ildikó: Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézség-feladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

10. “Tehetséggondozás sokszínű világa” konferencia anyagai

11. Szakirodalom lista a korai intervencióhoz és a korai fejlesztéshez

12. Orvosi iránytű szakemberek és szülők részére