Békés Iskolák: osztályfoglalkozás

2018/12/12

A Székesfehérvári István Király Általános Iskolában Békés Iskolák osztályfoglalkozás bemutatót
szerveztünk. A programon az iskolai bántalmazás kezelése és prevenciója iránt érdeklődő Fejér
megyei pedagógusok, pszichológusok vettek részt.

Az osztályfoglalkozást az iskolapszichológus vezette, a részt vevő gyerekek a „Békés, biztonságos
közösség” foglalkozássorozat keretében a szemlélők reakcióival ismerkedtek meg. A hét alkalmas
osztályfoglalkozás-sorozat keretében az iskolások a bántalmazó-áldozat-szemlélő hármas dinamikáját
ismerhették meg. A Békés Iskolák Program szemléletében kulcsfontosságú a szemlélők szerepe, mert
a bántalmazás az egész közösség hatalmi dinamikájának megnyilvánulása, a bántalmazók csak azt
teszik, amit a szemlélők megengednek nekik, ilyen módon a felelősség is az egész közösségé. A
program célja a szemléletváltás elérése, a szemlélők védelmezővé válásának segítése. Az
osztályfoglalkozások során a részt vevő gyerekek az iskolai bántalmazást csoportmunka, dramatikus
játékok, feldolgozó beszélgetések segítségével tanulják meg kezelni. Az osztályfoglalkozás bemutatón
részt vevő pedagógusok az iskolai bullying témájában vezethető osztályfoglalkozások tapasztalatával
gazdagodtak.