Altruizmus:
Az altruizmus az ember és számos más faj egyik ősi indítéka, elsődleges érzelem, ami mind az egyénben, mind a közösségben jelentkező erőszak ellensúlyozásának szolgálatába állítható. Az altruizmust olyan motivációs állapotnak tekinthetjük, amelynek célja mások boldogulásának elősegítése, a másokon való segítés vágya. Az altruizmus önjutalmazó motivációs állapot, ami döntő jelentőségű a közösség légkörének megváltoztatásában. A csoport gondolkodásmódját az altruista attitűd természetes módon tereli a helyes irányba és a csoport megtalálja az alkalmat az altruista cselekedetek végrehajtására. Az altruizmus csoportépítő hatású, mert a többiek számára is példát mutat.

Békítő Team:
Iskolai légkörátalakító csapat. Tagja lehetnek pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők és szülők is, akik hajlandók időt, energiát áldozni intézményük légkörének fokozatos megváltoztatására. Fontos, hogy a csoport tagjai rendszeresen találkozhassanak, az iskolavezetés támogatása elengedhetetlen a sikeres működés szempontjából.

Biztonságérzet:
A bántalmazás csak abban az esetben előzhető meg, a felnőttek és a gyerekek akkor képesek mentalizálni, ha biztonságban érzik magukat, vagyis a biztonságérzet megteremtése az iskolában kulcsfontosságú. A gyerekek biztonságérzete a felnőttekkel való kapcsolatuk minőségének függvénye, ezért a biztonságos iskolai légkör kialakításához és fenntartásához szükséges, hogy a felnőttek is biztonságban érezzék magukat.

Elköteleződés: Azt jelenti, hogy az iskola dolgozói és tanulói milyen mértékben vonódtak be, és mennyire fontos számukra a bántalmazás-ellenes program sikere. Az iskolában nagymértékű az elköteleződés, ha van egy csapat, amely szívügyének tekinti a programot, hajlandó áldozatokat hozni érte, nélkülözhetetlennek tartja és meg akarja valósítani. A Békés Iskolák programnak összhangban kell lennie az intézmény küldetésével és kultúrájával. Ha a tanárok és a diákok közösen tervezik meg az iskola légkörének megváltoztatásához szükséges kereteket, sokkal jobban bevonódnak és gördülékenyebb lesz a program bevezetése és működtetése is.

Hatalmi dinamika:
A bántalmazás társas jelenség, melyet a hatalmi dinamika feltárásának segítségével érthetünk meg. A bántalmazás feltételezi a bántalmazó, az áldozat és a szemlélő szerepek egyidejű meglétét a közösségben. Az iskolai bántalmazás mérséklésének kulcsa a szemlélők hozzáállásának megváltoztatása, mert a bántalmazók csak azt teszik, amit a szemlélők megengednek nekik. A szemlélők gondolkodásmódjának átalakításával lehet elérni, hogy csökkenjen a közösségben bántalmazás társas értéke.

Kötődéselmélet:
John Bowlby, angol pszichiáter, pszichoanalitikus nevéhez fűződő elmélet az anya és gyermeke közötti veleszületett, biológiailag megalapozott ragaszkodásról. Az elmélet szerint az anya és gyermeke között kialakuló kötődés alapvető késztetés, humán-specifikus mintázat, aminek célja az anyához való közelség által a megnyugtató viselkedés kiváltása. Optimális esetben az anya érzelmileg elérhető és megnyugtatóan viselkedik a gyermek közelség-keresésekor, menedékként szolgál fáradtság, betegség, nyugtalanság esetén. Kötődéselméleti keretben gondolkodva az iskola felelőssége, hogy a gyermekekben biztonságos kötődési mintákat alakítson ki, mert ezek alapozzák meg a biztonságérzetüket. Ennek feltétele, hogy az iskola szabályozni tudja a gyerekek felfokozott érzelmeit, indulatait, ez a külső kontroll ugyanis a gyerekek biztonságérzetének legfontosabb tényezője.

Mentalizáció:
Az ember saját lelki működéseinek (érzelmek, szándékok, cselekvési tervek) felismerésére és mások lelki működéseinek megértésére való képesség. Ez a képesség teszi lehetővé a vágyak és érzelmek késleltetését, kontrollálását, azaz a velük való hatékony bánni tudást. Mentalizáció hiányában az egyén kiszolgáltatottá válik impulzusai, indulatai sodrásának, mert nem képes ezeket szabályozni. A mentalizáció elsajátítása kisgyermekkorban, a fontos személyekkel szerzett megfelelő tapasztalatok hatására történik. Hiányos fejlődése a személyiség működési zavaraihoz vezet. A mentalizáció egész életen át tanulható és tanítható.

Természetes vezetők:
A program megvalósítása során feltétlenül érdemes építeni a háttérben tevékenykedő természetes vezetőkre, akik maguktól is az egészségesebb iskolai légkör megteremtésén munkálkodnak. Ők azok, akik képesek ösztönözni a csoportot valamilyen magatartásforma követésére. A természetes vezetők, akik bármilyen korcsoportba tartozhatnak (lehetnek diákok, tanárok és egyéb dolgozók is), empatizálnak társaikkal, ösztönösen érzik és figyelembe veszik az egyénben és a csoportban végbemenő lelki folyamatokat, ezáltal javítják a csoport mentalizációs képességét.