A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény bővítette és módosította a közoktatási törvény által előírt pedagógiai szakszolgálati feladatok körét. Az eddigi 8 feladat helyett 10 feladatot határoz meg:

1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

2. szakértői bizottsági tevékenység,

3. nevelési tanácsadás,

4. logopédiai ellátás,

5. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,

6. konduktív pedagógiai ellátás,

7. gyógytestnevelés,

8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,

9. kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Külön tevékenységként jelenik meg az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, illetve új feladatként jelentkezik a kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók gondozása. A fejlesztő felkészítés kikerült a feladatellátási típusok közül, helyette a fejlesztő nevelés biztosít szakszerű gyógypedagógiai ellátást az ötéves életkort betöltő, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek számára tankötelezettségük teljesítésének megkezdéséig. A nevelési tanácsadás diagnosztikai és terápiás feladatai külön szakszolgálati feladatként jelennek meg, előbbi tankerületi szakértői bizottsági tevékenységgé alakul.

A jogszabály alapján a tankerületi tagintézmények a megyei illetékességű szakértői bizottsági tevékenységen, valamint a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadáson kívül valamennyi pedagógiai szakszolgálati feladatot kötelesek ellátni.

Az átszervezés során az eddig önállóan, vagy tagintézményként/intézményegységként működő szakszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységek beolvadtak a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatba. Fejér megye kilenc tankerületéből hétben létrejött a tankerületi illetékességű tagintézmény.