1. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata

2. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2017

3. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Önértékelési Programja 2016-2021

4. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyakornoki Szabályzata 2017

5. A Fejér Megyei Peadgógiai Szakszolgálat Beszámolója 2016-2017

6. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Munkaterve 2017-2018

7. A Székesfehérvári Tankerületi Központ köznevelési intézményeinek kollektív szerződése