Intézményünk 2017. márciusában (március 3-10.) egy hétig tartó szakmai rendezvénysorozatot indított útjára Pedagógiai Szakszolgálatok Hete címmel. A hét során megyeszerte szervezünk szakmai programokat: bemutató foglalkozások, nyílt napok, baba-mama klubok, szülőklubok, szakmai konferenciák, workshopok, előadások, kerekasztal beszélgetések színesítik a rendezvényt valamennyi szakszolgálati feladathoz kapcsolódóan. Célunk az, hogy a rendezvényből hagyományt teremtsünk, és bízunk abban, hogy a későbbiekben más megyékben működő pedagógiai szakszolgálati intézmények is csatlakoznak kezdeményezésünkhöz.

IMG_1074

A Pedagógiai Szakszolgálatok Hetét egy konferenciával nyitottuk meg 2017. március 3-án (pénteken) 9.30 órai kezdettel Székesfehérváron, „A pedagógiai szakszolgálatok sokszínű világa” címmel. Az előadások közvetve a szakszolgálati feladatokhoz kapcsolódnak, de a témát tágabban értelmezve, szélesebb körű szakmai nyilvánosság érdeklődéséhez igazodva. A konferencián megközelítőleg 250 fő vett részt: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, pszichológusok, az egészségügyi és szociális szféra érintett szakemberei, valamint az oktatásigazgatás és oktatásirányítás képviselői.

IMG_1082

A konferencián először Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere üdvözölte a megjelenteket. Köszöntő beszédében hangsúlyozta: a Kormány már a 2017-es költségvetés elfogadásakor 3,8 milliárd forintot különített el arra, nyolcszáz új, a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó bérét fedezze. Mint mondta, szükség van arra, hogy minél több szakember kerüljön be ebbe a rendszerbe, hiszen egyre több az olyan gyermek, aki valamilyen problémával, nehézséggel születik. A nehézséggel küzdő gyermekek számára a megfelelő terápia elindítását és a fejlesztés megadását a családok segítésén túl nemzetgazdasági érdeknek is nevezte. Ebbe a rendszerbe egyre több szellemi, szakmai és – ha szükséges – pénzügyi energiát szeretnének beletenni.

IMG_1124

Megnyitó beszédében dr. Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke kiemelte a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásának fontosságát. Mint mondta, a sokrétű feladatok megoldásában a szakszolgálatok hatalmas szerepet játszanak. A szakszolgálati rendszer átalakulását követően 2013-tól kezdve a Klebelsberg Központnak sikerült egységes és átlátható keretek közé terelni a legfontosabb tennivalókat.

A konferencia neves előadókat vonultatott fel.

IMG_1130

Elsőként Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa az SNI ügyről beszélt Jogok és kötelességek a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában” című előadásában.

IMG_1162

Czeizel Barbara miniszteri biztos A kora gyermekkori intervenció, azon belül is a korai fejlesztés feladatai” című előadásában az Nkt. 2017. január 1-től hatályba lépett módosításáról és annak nyomán a megújuló gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatairól beszélt.

IMG_1168

Sipos Imre miniszteri biztos előadásának címe a Tehetséggondozás útjai volt. A tehetséges gyermekek, tanulók ellátásában az eredményes tanítás feltételeként a jó képességű tanárokat, a módszertani változatosságot és az egyenlőség és méltányosság megfelelő arányának kialakítását határozta meg.

IMG_1180

Sósné Pintye Mária logopédus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar egyetemi oktatója, Útban az írásbeliség felé – nagyóvodás, kisiskolás gyermekek nyelvi készségei, az olvasástanulással összefüggésben.” címmel élvezetes módon világított rá az olvasástanítás anomáliáira, esetleges eredménytelenségének okaira.

IMG_1200

Gruber Mónika szakszolgálati vezető, a Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézet munkatársa a világszerte is méltán híres Pető módszer hatékonyságáról, az intézetben ellátottak lehetőségeiről, a konduktív pedagógia eredményeiről beszélt. A levetített kisfilmben szülők számoltak be gyermekük haladásáról, fejlődéséről a módszer segítségével.

IMG_1207

Proszonyák Zsuzsanna, a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ intézményegység-vezetője előadása következett, melynek címe: „A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása”. Az általa bemutatott intézmény fenntartója a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. Működési területe Somogy megye, Kaposvár és környéke. A Napsugár Otthon 1997. óta látja el a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek fejlesztését. Törekednek a szociális hátrányok csökkentésére, segítik a gyermekeket az orvosi vizsgálatokra való eljutásban, gyógyászati segédeszközök használatában, azok igénylésében. Nem a gyengeségekkel, hanem az erősségekkel foglalkoznak, azokra építenek. Kiemelt fontosságú a kommunikáció fejlesztése, mely speciális eszközökkel lehetséges, így a gyermekek, fiatalok önállósága fokozható.

IMG_1247

Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának oktatója előadása következett, „Pályaorientáció – Mégis kinek az érdeke?”- címmel. A tanár úr előadása oldottan, néha tréfásan, mégis tartalmasan válaszolta meg a címben feltett kérdést. Hangsúlyozta, hogy a pályaorientáció nem korlátozódhat egyetlen alkalomra, nem cél a kényszerválasztás elősegítése. Az igazi cél, hogy a tanuló válasszon, a sikeres választáshoz segítsük hozzá. A pályaorientáció egy folyamat, melynek fontos része az információ átadása, melynek feldolgozásában a tanuló szakértő segítséget kaphat.

IMG_1285

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens (Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar) A gyógytestnevelés megújulásának irányait, lehetőségeit” ecsetelte. Beszélt a gyógytestnevelés általános és speciális céljairól, valamint arról is, hogy a következő időszakban az oktatásirányításra és a képző intézményekre is új feladatok várnak szemléletformálásban, az új célokhoz igazodó tananyagtartalom kialakításában.

IMG_1295

Dr. Gőbel Orsolya egyetemi docens (Károli Gáspár Református Egyetem) Képzeletjátékok (varázsjátékok) óvodában, iskolában, egyéni és csoportos terápiás helyzetben címmel tartott előadást. Sok-sok gyakorlati példán, terápiás tapasztalaton keresztül mutatta be az általa kidolgozott eljárást.  A módszer központi eleme a képzelet, amely megmozgatja a kreativitást, a kognitív apparátust, rendezi az összekuszálódott pszichét, hatékonyan oldja a stresszt.

IMG_1317

Prof. Dr. Halász Gábor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi tanára előadásának címe: „A pedagógusszakma professzionalizálódása” volt. Professzor úr az ELTE kutatócsoport-vezetőjeként jól ismeri a hazai oktatás jelenlegi helyzetét és eredményességét. Előadásának végkövetkeztetése szerint a tanulói eredményesség javításának többféle stratégiája van. A pedagógusok széleskörű szakmai tudása, az érzelmi intelligenciájuk és a motiváltság magas szintje szükséges hozzá.

A tíz szakszolgálati feladathoz tíz színvonalas előadás kapcsolódott. A meghívottak, a résztvevők, és mi szakszolgálati dolgozók egyaránt tudásunkban gyarapodva, szakmai motivációnkban megújulva, eredményesen zárhattuk ezt a napot.

IMG_1322

IMG_1114 IMG_1088

 


Category: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat , konferencia , Székesfehérvár