2016. október 27-én az “Őszi Pedagógiai Napok 2016” rendezvénysorozat keretében létrejött “A pedagógiai szakszolgálat és a köznevelési intézmények együttműködési lehetőségei” rendezvényen a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak lehetősége nyílt a bemutatkozásra.

A rendezvényen elhangzott előadások prezentációi a következő címek alatt tekinthetők meg:

1. Gedő Ágnes-Parrag Bianka: Az iskolai agresszió megelőzési, megoldási lehetőségei

2. Hargitai Enikő Éva: A Pedagógiai Szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

3. Mernyeiné Tőke Gyöngyi-Szegő Ágnes: Sajátos nevelési igény – a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

4. Mile Anikó: A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

5. Tassy Ildikó: Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézség-feladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között


Category: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat , szakmai rendezvény , Székesfehérvár