Beszámoló a Békés Iskolák Café programról

2018/11/26

2018. november 26-án a Sárszentmiklósi Általános Iskola Békítő Teamjével közösen Békés Iskolák
Café címmel workshopot szerveztünk a Sárszentmiklósi Általános Iskolában.

A workshop bevezetéseként Gedő Ágnes tartott rövid bevezető előadást a Békés Iskolák program
elméleti hátteréről, gyakorlati megvalósításáról Fejér megyében. Ezután a közös gondolkodást
elősegítő kiscsoportos beszélgetésre invitáltuk a részvevőket a World Café módszerével. A
Sárszentmiklósi Békítő Team tagjai az iskola könyvtárában kellemes, kávézót idéző hangulatot
biztosítottak; kávéval, teával, süteménnyel és kellemes háttérzenével látták vendégül a kollégákat. A
megye közoktatási intézményeiből érkező pedagógusok négy asztalnál foglaltak helyet, hogy egy-egy
kérdést megvitassanak. A témák a következők voltak: A Békés Iskolák program bevezetésének
lehetőségei és nehézségei, valamint A támogató iskolai légkör elősegítésének jó gyakorlatai. Később
asztalt és asztaltársaságot váltva új gondolatok, kérdéskörök fogalmazódtak meg bennük. Az
asztalgazdák segítették a zökkenőmentes eszmecserét, lejegyezték a felmerülő gondolatokat, azokról
összefoglalást készítettek és a Café zárásaként bemutatták a konklúziókat.
A pozitív, elfogadó szemléletű beszélgetés során a részvevők alaposan körüljárták a Békés Iskolák
program intézményekben történő bevezetésének lehetőségeit. Fontosnak tartották a teljes iskola
rendszerében lezajló szemléleti változást és a workshop során jó gyakorlatok egész sorát vonultatták
fel.